טיפול אדלריאני - הטיפול האדלריאני מבוסס על משנתו של ד"ר אלפרד אדלר שייסד אסכולה חדשה ששמה הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. גישה זו גורסת כי על האדם להשתתף מעשית בטיפול בעצמו וכי רק שינוי באדם עצמו והכרה שלו בחולשותיו תוך רצון עז מצידו להתגבר עליהם, יובילו להרגשה בריאה יותר.
משנתו של אדלר מדגישה את היותו של האדם יצור חברתי שמכוון להשגת מטרות ובראשן המטרה להיות שייך או להיות בקשר משמעותי עם אחרים תוך יכולת לפתח את יכולותיו לתרום לאחרים ולזכות בהערכה. עיקרון חשוב נוסף גורס כי התפיסה של כל אדם היא סובייקטיבית, המציאות קיימת בעיניי המסתכל. אם תשנה את התפיסה, המציאות שלך תשתנה באמצעות הפעולות שלך.
לאדם ניתנה הזכות לבחירה חופשית. יש מציאות המוכתבת מתורשה והשפעת הסביבה, אך מעל שתיהן קיים חופש הבחירה. איך אדם בוחר להתייחס למציאות ולפעול.  גישת אדלר רואה את האדם כיצור חברתי, יוצר, יצירתי ובוחר, לא כבול לטראומות העבר (אלא אם כן הוא בוחר בכך), בעל פוטנציאל להגשמה עצמית ושיתוף פעולה.
הטיפול האדלריאני מבוסס על הכוחות של האדם ועל פיתוח המודעות לטעויות בתפיסה הסובייקטיבית שלו. הרחבת סגנון החיים וקידום טובתו וטובת האנושות כאחד ולפיכך מתמקד במשפחה בעבודה ובחברה.

אלפרד אדלר
תמונה מתוך public domain

      Home     חזור